Pressmeddelanden

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Infrea förvärvar Swe Sprinkler och stärker affärsområdet brandskydd

Swe Sprinkler AB arbetar rikstäckande och passar väl in i Infreas strategi. Förvärvet kommer att ske genom Infreas dotterbolag BST Brandsskyddsteamet AB.

Sprinklersystem är en av de viktigaste komponenterna inom brandskydd. Infrea verkar idag på området genom BST Brandskyddsteamet. Nu stärks erbjudandet till kunderna med än mer lokal närvaro genom förvärvet av Swe Sprinkler AB.

- Förvärvet kommer redan från dag ett, den 4 februari, att ingå i Infrea och BST Brandskyddsteamet. Swe Sprinkler omsatte det senaste räkenskapsåret cirka 40 Mkr och hade ett rörelseresultat om 4,7 Mkr. Förvärvspriset uppgår till 18 Mkr på kassa och skuldfri bas. Förvärvet finansieras med egna medel och banklån.

- Vi välkomnar Swe Sprinklers team om drygt 20 medarbetare till Infrea och BST Brandsskyddsteamet. Vi är mycket glada över förvärvet då Swe Sprinkler har ett komplett tjänsteutbud inom Sprinkler, fortsätter Tony Andersson.

Swe Sprinklers tjänster omfattar såväl service och underhåll av redan installerade sprinklersystem som installationer av nya system, projektering av arsläckningsanläggningar samt rådgivning och konsultation.

Stockholm 2019-02-04

Infrea AB (publ)

För mer information:
Tony Andersson, VD Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Denna information är sådan information som Infea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2019 kl. 12.00 CET.

Om BST Brandskyddsteamet:
Infreas dotterbolag BST Brandskyddsteamet ingår i affärsområdet Brandskydd och är idag marknadsledande inom sprinkler och brandskyddssystem. Kunderna finns inom myndigheter, organisationer och företag som köper helhetslösningar inom projektering, installation samt service och underhåll på alla typer av brandskyddssystem och anläggningar. www.bstab.com 

Om Infrea:
Med tjänster inom infrastruktur och industriservice drivs verksamheten inom affärsområdena är Mark och anläggning, Vatten och avlopp samt Brandskydd. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla verksamheter med en sund grundaffär och tydlig förbättringspotential, växa geografiskt samt att fortsätta att utveckla ägda bolag genom långsiktigt engagemang och entreprenörskap.

Bolagets aktie ar noterad pa Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, tel +46 (0)8 503 015 50, e- post [email protected], ar bolagets Certified Adviser. www.infrea.se 

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.