Pressmeddelanden

Infrea förvärvar, genom Siljan Schakt, Anläggarteamet i Hälsingland AB och utökar sin geografiska närvaro

Infrea tillför via förvärvet av Anläggarteamet i Hälsingland AB en breddad geografisk närvaro och ökad teknisk kompetens i Mellansverige där bolaget har sin huvudsakliga verksamhet.

Försäljningen i bolaget har under de senaste tre räkenskapsåren i snitt uppgått till cirka 50 Mkr med tillfredsställande lönsamhet. Bolaget har sedan grundandet 1973 byggt upp en stark kundbas i Hälsingland med omnejd. Anläggarteamet i Hälsingland AB erbjuder tjänster inom mark & anläggningsentreprenader och är en komplett markentreprenör med utgångspunkt i Bollnäs. Köpeskillingen (på kassa och skuldfri-basis) för aktierna i bolaget uppgår till cirka 30 Mkr. Förvärvet finansieras med egna medel och externa lån. Siljan Schakt tillträder bolaget den 3 maj 2021 i anslutning till att bolaget stänger sitt räkenskapsår den 30 april 2021.

- Vi är väldigt glada att få in Anläggarteamet i Infrea-gruppen. Bolaget som har varit familjeägt under lång tid har skapat sig ett gott och starkt renommé i regionen kring Bollnäs och kompletterar Infreas övriga bolag väl, där Siljan Schakt med verksamhet i Dalarna är det bolag som är geografiskt närmast, säger Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea

- När Infrea visade sitt intresse för att förvärva Anläggarteamet kändes det snabbt rätt. Vi värnar om den lokala förankringen bolaget har byggt upp under många år med både kunder och medarbetare och det känns väldigt skönt att Infrea delar den synen. Jag är övertygad om att Anläggarteamet har en mycket ljus framtid i Infrea-gruppen och framför allt i samarbete med Siljan Schakt, säger Lars Wallberg, Säljare av Anläggarteamet.

- Anläggarteamet kompletterar Siljan Schakt geografiskt på ett bra sätt. Vi har rötterna i Dalarna med kontor i både Orsa och Falun. Utöver detta så bidrar bolaget med gedigen teknisk kompetens som vi ser kommer gruppen till gagn, säger Daniel Lindén, VD Siljan Schakt.

For mer information:

Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Denna information är sådan information som Infrea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksforordning. Informationen lamnades, genom ovanstående kontaktpersons forsorg, for offentliggörande den 22 april 2021 kl.13:30 CET.

Om Infrea:

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och Erik Penser Bank AB,
tel +46 (0)8 463 80 00, e-post [email protected], ar bolagets Certified Adviser. Mer information: infrea.se.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.