Pressmeddelanden

Infrea förvärvar, genom Siljan Schakt, Anläggarteamet i Hälsingland AB och utökar sin geografiska närvaro

Infrea tillför via förvärvet av Anläggarteamet i Hälsingland AB en breddad geografisk närvaro och ökad teknisk kompetens i Mellansverige där bolaget har sin huvudsakliga verksamhet.

Försäljningen i bolaget har under de senaste tre räkenskapsåren i snitt uppgått till cirka 50 Mkr med tillfredsställande lönsamhet. Bolaget har sedan grundandet 1973 byggt upp en stark kundbas i Hälsingland med omnejd. Anläggarteamet i Hälsingland AB erbjuder tjänster inom mark & anläggningsentreprenader och är en komplett markentreprenör med utgångspunkt i Bollnäs. Köpeskillingen (på kassa och skuldfri-basis) för aktierna i bolaget uppgår till cirka 30 Mkr. Förvärvet finansieras med egna medel och externa lån. Siljan Schakt tillträder bolaget den 3 maj 2021 i anslutning till att bolaget stänger sitt räkenskapsår den 30 april 2021.

- Vi är väldigt glada att få in Anläggarteamet i Infrea-gruppen. Bolaget som har varit familjeägt under lång tid har skapat sig ett gott och starkt renommé i regionen kring Bollnäs och kompletterar Infreas övriga bolag väl, där Siljan Schakt med verksamhet i Dalarna är det bolag som är geografiskt närmast, säger Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea

- När Infrea visade sitt intresse för att förvärva Anläggarteamet kändes det snabbt rätt. Vi värnar om den lokala förankringen bolaget har byggt upp under många år med både kunder och medarbetare och det känns väldigt skönt att Infrea delar den synen. Jag är övertygad om att Anläggarteamet har en mycket ljus framtid i Infrea-gruppen och framför allt i samarbete med Siljan Schakt, säger Lars Wallberg, Säljare av Anläggarteamet.

- Anläggarteamet kompletterar Siljan Schakt geografiskt på ett bra sätt. Vi har rötterna i Dalarna med kontor i både Orsa och Falun. Utöver detta så bidrar bolaget med gedigen teknisk kompetens som vi ser kommer gruppen till gagn, säger Daniel Lindén, VD Siljan Schakt.

For mer information:

Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Denna information är sådan information som Infrea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksforordning. Informationen lamnades, genom ovanstående kontaktpersons forsorg, for offentliggörande den 22 april 2021 kl.13:30 CET.

Om Infrea:

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och Erik Penser Bank AB,
tel +46 (0)8 463 80 00, e-post certifiedadviser@penser.se, ar bolagets Certified Adviser. Mer information: infrea.se.

Filer för nedladdning
11 maj, 2021
Regulatorisk

På Infreas årsstämma den 11 maj 2021 fattades följande beslut:

6 maj, 2021

Andreas Ingemarsson har utsetts till ny VD för Anläggningsgruppen i Skaraborg AB med tillträde den 1 augusti. Andreas kommer närmast från Skanska där han varit verksam i närmare 20 år.

3 maj, 2021
Regulatorisk

Som meddelades 2021-04-22 förvärvar Infrea 100 procent av Anläggarteamet i Hälsingland AB. Idag 2021-05-03 slutfördes affären via att Siljan Schakt tillträtt aktierna.

28 april, 2021
Regulatorisk

Första kvartalet 2021

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 170,4 Mkr (134,2), en ökning med 27 procent.
    Förvärvad tillväxt stod för drygt 26 procentenheter av ökningen.
  • EBITA för koncernen uppgick till -30,5 Mkr (-21,7).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3,4 Mkr (14,9) för perioden.
  • Periodens resultat uppgick till -26,1 Mkr (-20,7).
  • Resultat per aktie uppgick till -1,56 kr (-1,17) för perioden.
  • Den 5 januari 2021 tillträdde Infrea 100 procent av aktierna i det Göteborgs-baserade bolaget Duo Holding AB, verksamma inom framför allt asfalt och gjutasfalt.
  • Tomas Bergström ersatte Urban Sturk som styrelsens ordförande den 15 mars.
22 april, 2021
Regulatorisk

Infrea tillför via förvärvet av Anläggarteamet i Hälsingland AB en breddad geografisk närvaro och ökad teknisk kompetens i Mellansverige där bolaget har sin huvudsakliga verksamhet.

20 april, 2021

Siljan Schakt har tilldelats kontrakt om att renovera två innergårdar, ett uppdrag värt cirka 32 Mkr. Beställare är det allmännyttiga bostadsbolaget Kopparstaden och en del i arbetet och leveransen från Siljan Schakt kommer att utföras i samarbete med systerbolaget Duo Asfalt.

31 mars, 2021
Regulatorisk

Infrea AB ("Bolaget" eller "Infrea") håller årsstämma tisdagen den 11 maj 2021

15 mars, 2021
Regulatorisk

Valberedningen för Infrea AB lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 11 maj 2021 avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter samt ordförande.

25 februari, 2021

Dotterbolaget Cleanpipes VD Per Ola Berthelsen har meddelat Infrea att han kommer att anta nya utmaningar utanför koncernen och väljer att avsluta sin anställning. Per Ola är inne på sitt tredje år i Cleanpipe och har bidragit till att bolaget nu visar upp ett positivt resultat för 2020.

1
2
...
10
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.