Pressmeddelanden

Infrea förstärker sin position i Mellansverige - förvärvar Scandinavian Roadconstruction

Infrea har idag ingått avtal om att förvärva aktierna i Scandinavian Roadconstruction AB. Bolaget har en framgångsrik historik av kvalitativt utförande av mark- och anläggningsentreprenader i Mellansverige, Stockholm och längs norrlandskusten.

Scandinavian Roadconstruction är en fullständig tjänsteleverantör inom mark- och anläggningssektorn vars omsättning under senaste 12-månaders perioden uppgår till cirka 90 Mkr med ett rörelseresultat om cirka 7 Mkr. Familjebolaget grundandes 2014 och har tack vare gedigna erfarenhet, kvalitet och effektivitet etablerat sig som en framstående aktör på marknaden. Bolagets strategi har varit och är att med en flexibel organisation kunna ta sig an uppdrag i stora delar av Mellansverige och nedre delarna av Norrland, där de större pågående projekten utförs i Stockholm och Sundsvall. Kundbasen består till största del av kommuner där efterfrågan fortsatt är god. Fast köpeskilling uppgår till 17,6 Mkr på kassa- och skuldfri basis plus en potentiell tilläggsköpeskilling, baserat på kommande års rörelseresultat, om maximalt 11,8 Mkr. Förvärvet finansieras med egna medel, externa lån samt 2,0 Mkr i säljarrevers som senare avses kvittas mot Infrea-aktier. Förvärvet förväntas slutföras under maj 2023.

- Vi är glada att få in Scandinavian Roadconstruction i Infrea. Bolaget har en kunskap, kultur och ett arbetssätt som passar bra in i Infrea, där den lokala entreprenörsandan värnas. Nuvarande ledning fortsätter driva bolaget även som en del av Infrea. Bolagets flexibla arbetssätt gör att de kan arbeta på en stor geografi och hitta projekt där deras specialistkompetens kommer till sin fulla rätt, samt möjliggör samarbete med andra Infrea-bolag över tid. Vi välkomnar Scandinavian Roadconstructions alla medarbetare till Infrea och ser fram emot att fortsätta utvecklas tillsammans i en positiv riktning, säger Charlotte Bergman, tf vd och koncernchef Infrea.

- Vi har under flera år byggt upp en stark kunskapsbas i bolaget med både en kompetent projektledning och skickliga yrkesarbetare. Det flexibla arbetssätt vi har där vi kan ta oss an projekt på ett större geografiskt område gör att vi inte är beroende av ett fåtal kunder utan har många potentiella projekt att räkna på. Med Infrea får vi en ägare som förstår vår bransch och vi ser fram emot att hitta samarbeten med övriga bolag i gruppen framöver, säger Göran Martinsson, vd och säljare av Scandinavian Roadconstruction.

För mer information:

Charlotte Bergman, tf vd och koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 80

Om Infrea:

Vi är en industrigrupp som underhåller, förbättrar och bygger ut Sveriges infrastruktur. Med verksamheter inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp förvaltar och utvecklar vi bolag med lokal närvaro och stark entreprenörskraft. För oss är det viktiga att våra dotterbolag står i fokus och får rätt förutsättningar att växa och fortsätta utvecklas.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamn INFREA. Mer information: infrea.se.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.