Pressmeddelanden

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Infrea expanderar i Västsverige och förvärvar bolaget Mikaels Grävtjänst

Den geografiska expansionen fortsätter för Infrea som nu förvärvat Mikaels Grävtjänst i Sanderäng Aktiebolag. Bolaget är etablerat i Uddevalla och kompletterar koncernens geografiska närvaro längs västkusten samt stärker affärserbjudande i området ytterligare med en specialiserad maskinpark för mark- och anläggningsentreprenader.

- Mikaels Grävtjänst är ett fantastisk fint bolag som Infrea nu har fått möjlighet att förvärva. Deras maskinpark skapar möjligheter till ytterligare synergi då våra andra dotterbolag i koncernen kan hyra den vid behov. Det är precis sådana synergier vi letar efter vid förvärv, utöver att utöka våra marknadsandelar i området, säger Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea.

- Det känns skönt att ha hittat en ägare som Infrea som vill ta bolaget vidare och utvecklas från där vi är idag till något större genom vårt fina varumärke och upparbetade kundrelationer. Nu när vi kommer in i Infrea-koncernen kommer vi kunna ta del i fler entreprenad-uppdrag med grävning, schakt och transport, säger Mikael Hansson, VD Mikaels Grävtjänst.

Förvärvet av Mikaels Grävtjänst omfattar 100 procent av aktierna i bolaget. Bolaget tillträds den 1 september och kommer att ingå i Infreas räkenskaper från den dagen. Detta förvärv beräknas tillföra Infrea en årlig omsättning om ca 40 Mkr samt förstärka EBIT med ca 4 Mkr. Förvärvspriset uppgår till 11,38 Mkr för aktierna plus en möjlig tilläggsköpeskilling om max 13,62 MKr kopplat till utfallet EBIT (20/21). Förvärvet finansieras med egna medel och externa lån.

För mer information:

Tony Andersson, VD Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Denna information är sådan information som Infrea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2020 kl. 14:00 CEST.

Om Mikaels Grävtjänst:

Mikaels Grävtjänst i Stranderäng AB erbjuder mark- och grävtjänster i Västsverige från Lysekil till Göteborg. Största affärsområdet är uthyrning av maskiner för mark- och anläggningsarbeten. Bolaget säljer även avloppsanläggningar, sand, makadam, grus, jord, matjord och fyllnadsmassor. Bolaget grundades 1985 och har idag runt 30 anställda. Läs mer på mgtab.com.

Om Infrea:

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och Erik Penser Bank AB,
tel +46 (0)8 463 80 00, e-post, [email protected] ar bolagets Certified Adviser. infrea.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.