Pressmeddelanden

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Infrea breddar sitt erbjudande inom asfaltsproduktion med förvärv av Rotomill AB

Infrea har idag ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Rotomill AB (Rotomill). Rotomill har en stark marknadsposition i Mellansverige med gedigen kompetens och kapacitet inom fräsning av asfaltsmassor, som är en deltjänst inom asfaltsbeläggning.

Rotomill är en tjänstespecialist inom asfaltsfräsning vars intäkter senaste räkenskapsåret uppgick till cirka 25 Mkr med ett rörelseresultat om cirka 3 Mkr. Bolaget grundandes 2010 och har sedan dess byggt upp ett starkt varumärke på marknaden där tillgänglighet och hög servicenivå har varit framgångsfaktorer för bolaget. Bolagets uppdrag utförs i huvudsak i Mellansverige, men kapacitet finns för att åta sig uppdrag både längre norr- och söderut tack vare en flexibel utförandeorganisation. Förvärvet finansieras med egna medel, cirka 4 Mkr i säljarrevers som senare avses kvittas mot Infrea-aktier och externa lån. Förvärvet förväntas slutföras under mars 2022.

- Rotomill arbetar redan i dag tillsammans med vårt dotterbolag inom asfalt. Inom asfaltssektorn är fräsning en mindre, men kritisk del för att nå lyckade projekt. Simon och Kristoffer har byggt ett för oss intressant bolag med hög servicenivå och kompetent personal. Genom detta förvärv möjliggör vi att Rotomill och kan utveckla sina affärer tillsammans och med övriga bolag i gruppen, säger Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea

- Vi lämnar ett framgångsrikt år bakom oss och hade egentligen inte någon plan på att sälja bolaget. När Infrea tog kontakt med oss och presenterade sitt upplägg och vilka fördelar det medför för Rotomill och våra medarbetare att vara en del av Infrea blev både jag och Kristoffer övertygade om att det var ett logiskt nästa steg för oss. Vi ser fram emot att fortsätta utvecklas tillsammans med Infreas alla bolag, säger Simon Dahl VD och säljare av Rotomill AB.

For mer information:

Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Denna information är sådan information som Infrea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksforordning. Informationen lamnades, genom ovanstående kontaktpersons forsorg, for offentliggörande den 27 januari 2022 kl. 15:15 CET.

Om Infrea:

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamn INFREA. Mer information: infrea.se.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.