Pressmeddelanden

Infrea AB offentliggör bolagsbeskrivning och utser Mangold till likviditetsgarant

Infrea AB ("Infrea" eller "Bolaget") erhöll den 23 mars 2018 ett villkorat godkännande för listning på Nasdaq First North. Första handelsdag är fredagen den 20 april 2018. Aktien kommer att handlas under kortnamnet INFREA med ISIN-kod SE0010600106. Infreas bolagsbeskrivning publiceras idag på Bolagets hemsida www.infrea.se samt Mangolds hemsida www.mangold.se.

Infrea har även utsett Mangold till likviditetsgarant för Bolagets aktie som kommer att noteras på Nasdaq First North. Syftet med likviditetsgarantin är att öka likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas den 20 april 2018.

Stockholm 2018-04-18

För mer information, vänligen kontakta:
Tony Andersson, VD
08 401 01 81
[email protected]

Om Infrea
Infrea är en industrigrupp som säljer tjänster och produkter inom industriservice och infrastruktur genom att förvärva och utveckla verksamheter med en sund grundaffär och tydlig förbättringspotential. Bolaget är för närvarande verksamt inom tre huvudsakliga affärsområden; brandsäkerhet, mark och anläggning samt infrastruktur. Infreas fortsatta tillväxt kommer att bestå i en kombination av organisk tillväxt, kompletterande förvärv av bolag inom befintliga affärsområden samt adderande av ytterligare affärsområden genom att förvärva bolag med liknande karaktär och marknadsförutsättningar. Affärsområdena utgörs av enskilda verksamheter med egna varumärken och planeras bibehålla denna struktur, även för tillkommande affärsområden. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.