Pressmeddelanden

Asfaltsgruppens VD Carl-Johan Jürss avgår - Infrea tackar för gott arbete

Infrea inleder arbetet med att rekrytera ny VD för Asfaltsgruppen då nuvarande VD Carl-Johan Jürss avgår.

- Asfaltsgruppen har med Carl-Johan Jürss som VD genomgått många förändringar de senaste åren. Carl-Johan har gjort ett gott arbete med moderniseringen under sin tid på bolaget. Han har dock pendlat från Gotland under snart två års tid och önskar nu återigen att etablera sig där, nära sin familj. Vi har därför gemensamt beslutat att han avslutar sitt uppdrag som VD för Asfaltsgruppen, säger Tony Andersson, VD Infrea.

Asfaltsgruppen gjorde flera viktiga framsteg under 2018 och ser för närvarande på möjligheterna att expandera verksamheten ytterligare och växa organiskt genom att etablera ännu ett asfaltverk.

- Vi inleder nu en rekryteringsprocess för att snarast hitta rätt person för det framtida uppdraget att etablera oss starkare kring Mälardalen. Det är viktigt att den nya VDn kan verksamheten och är väl förankrad inom branschen, för att ta Asfaltsgruppen vidare till nästa nivå. Jag känner mig trygg i att vi ska hitta rätt ledare då bolaget har ett gott renommé i branschen, säger Tony Andersson.

Stockholm 2019-01-24

För mer information:
Tony Andersson, VD Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Om Asfaltsgruppen:
Infreas dotterbolag Asfaltsgruppen har kompetens att ta hand om hela kedjan vid mark- och anläggningsarbeten. Bolaget har egen tillverkning av asfaltmassa vilket möjliggör stor flexibilitet och kontroll. Kunderna köper både markarbeten och beläggningsarbeten och finns bland privata fastighetsägare, statliga organisationer, kommuner och landsting, industrier samt villaägare. www.asfaltsgruppen.se

Om Infrea:
Med tjänster inom infrastruktur och industriservice drivs verksamheten inom affärsområdena är Mark och anläggning, Vatten och avlopp samt Brandskydd. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla verksamheter med en sund grundaffär och tydlig förbättringspotential, växa geografiskt samt att fortsätta att utveckla ägda bolag genom långsiktigt engagemang och entreprenörskap.

Bolagets aktie ar noterad pa Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, tel +46 (0)8 503 015 50, e- post [email protected], är bolagets Certified Adviser. www.infrea.se 

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.