Pressmeddelanden

Asfaltsgruppen levererar mark och anläggningsarbeten till Kardonbanan i Ostlänken

Asfaltsgruppen kommer att som underleverantör till spanska Rover Alcisa leverera mark- och anläggningsarbete till Kardonbanan. Ordervärdet uppgår till drygt 8,5 miljoner kronor.

Kardonbanan ingår som en del i Ostlänken, ett av de största infrastrukturprojekten i Sverige under 2000-talet. Spanska bolaget Rover Alcisa innehar huvudentreprenaden för mark- och anläggningsarbetet av Kardonbanan.

Det känns hedrande att få leverera våra produkter till detta globala storföretag. Tio procent av uppdraget ska levereras redan nu innan midsommar 2018. Resterande uppdrag fördelas med 70 procent under 2018 och 20 procent under 2019, säger Tony Andersson, VD INFREA, Asfaltsgruppens ägare.

Kardonbanan är ett nytt godsspår som kommer att förbinda den södra stambanan med Norrköpings hamn, och byggs framför allt för att skapa utrymme för den kommande Ostlänken, men också för att flytta godshanteringen från centrala Norrköping öster ut till Händelö.

Ostlänken är en stor infrastruktursatsning med målet att förbättra kommunikationerna i östra Sverige. När projektet är klart kommer en dubbelspårig höghastighetsjärnväg att knyta ihop Linköping i söder med Stockholm.

Stockholm 2018-05-22

För mer information:
Carl Johan Jürss, VD Asfaltsgruppen, 070-565 47 78
Tony Andersson, VD INFREA, 08-401 01 81

Om Asfaltsgruppen:
INFREAs dotterbolag Asfaltsgruppen har kompetens att ta hand om hela kedjan vid mark- och anläggningsarbeten. Bolaget har egen tillverkning av asfaltmassa vilket möjliggör stor flexibilitet och kontroll. Kunderna köper både markarbeten och beläggningsarbeten och finns bland privata fastighetsägare, statliga organisationer, kommuner och landsting, industrier samt villaägare.
www.asfaltsgruppen.se

Om INFREA:
Industrigruppen INFREA (publ) är noterade på Nasdaq First North. Med tjänster och produkter inom industriservice och infrastruktur drivs verksamheten inom affärsområdena är Mark och Anläggning, AVA (Avfall, vatten, avlopp) och Brandskydd. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla verksamheter med en sund grundaffär och tydlig förbättringspotential, växa geografiskt samt att fortsätta att utveckla ägda bolag genom långsiktigt engagemang och entreprenörskap. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, tel +46 8 50301550, är bolagets Certified Adviser.

www.infrea.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.