Pressmeddelanden

Analysguiden höjer Infreas riktkurs med 10 kronor

Analysguiden skriver i sin analys att de ser Infrea som ett spännande bolag att följa inför 2021 och höjer riktkursen med 10 kronor. Förutom höjd riktkurs ser de goda tecken på en mer stadig marginalförbättring.

- Det är ett gott betyg på Infreas långsiktiga arbete med att bygga en stabil utveckling att Analysguiden nu höjer vår riktkurs, säger Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea.

Analysguidens analys

I sin analys av Infrea skriver Analysguiden:

"Infrea-koncernen uppvisar god tillväxt 2020 med en tillväxt uppgående till 47,9% (39,6% förvärv/8,3% organisk). EBITA-resultatet uppgår till 45,8 MSEK vilket innebär en marginal på ca 5%. Vi inkluderar förvärvet av Duo Holding för 2021 och räknar med en underliggande tillväxt om 4% för året. Vi ökar vår riktkurs från 30 kr till 40 kr per aktie.

Vi ser goda tecken på en mer stadig marginalförbättring även om det fortfarande återstår jobb för att nå bolagets långsiktiga mål om 8% EBITA-marginal. Fortsätter denna trend, något som vi anser är nyckeln till en mer varaktig omvärdering, kommer bolaget dessutom att kunna genomföra förvärv med en större andel eget kassaflöde. Detta skulle också bevisa att man lyckas genomföra lönsamhetsförbättringar vilket sänker risken i bolaget genom en bevisad förmåga att leverera god lönsamhet och ökad finansiell flexibilitet."

Läs hela Analysguidens analys i helhet.

För mer information:

Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Om Infrea:

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och Erik Penser Bank AB,
tel +46 (0)8 463 80 00, e-post, [email protected] är bolagets Certified Adviser.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.