Emissionen mars - april 2018

Erbjudandet i korthet:

  • Erbjudandet innefattar en nyemission om cirka 24 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckningskursen i Erbjudandet är 22 SEK per aktie, motsvarande en pre-money-värdering av Bolagets aktievärde om cirka 330 MSEK.
  • Totalt kan 1 100 000 aktier komma att emitteras i samband med Erbjudandet.
  • Anmälningsperioden för Erbjudandet löper från och med den 27 mars 2018 till och med den 12 april 2018.
  • Nasdaq First North har godkänt Infreas ansökan om upptagande till handel, under förutsättning att sedvanliga villkor är uppfyllda, såsom att Bolaget möter Nasdaq First North spridningskrav. Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North är den 20 april 2018 under kortnamnet INFREA.

Preliminär tidsplan

Anmälningsperiod

27 mars – 12 april 2018

Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet

16 april 2018

Likviddag för avräkningsnotor

18 april 2018

Beräknad första dag för handel

20 april 2018

Dokument

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.